ផលិតផល

អំពី
ឆាងស៊ូ

Xiamen Changsu Industrial Co., Ltd. ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2009 គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតខ្សែភាពយន្ត BOPA ឈានមុខគេអន្តរជាតិ និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលរួមបញ្ចូលផលិតផល R & D ការផលិតឆ្លាតវៃ និងការផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារ។ខ្សែភាពយន្តដែលមានមុខងារ ដូចជាខ្សែភាពយន្ត BOPA ត្រូវបានផ្តល់ជូនក្នុងវិស័យផ្សេងៗនៃឧស្សាហកម្មអ្នកប្រើប្រាស់ធំៗ ឧទាហរណ៍ ម្ហូបអាហារ ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ ផលិតផលអេឡិចត្រូនិក ឱសថ និងរថយន្តថាមពលថ្មីជាដើម។ ការប្រើប្រាស់ក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃភាពងាយស្រួល ការផ្ទុក និងការប្រើប្រាស់ ប៉ុន្តែក៏ធានាដល់សុខភាពសាធារណៈ និងសុវត្ថិភាពនៃសម្លៀកបំពាក់ អាហារ លំនៅដ្ឋាន និងការដឹកជញ្ជូនតាមគ្រប់មធ្យោបាយ។

ព័ត៌មាន និងព័ត៌មាន